سامسونگ

سامسونگ شرکت خوشه‌ای کره‌ای و چندملیتی است، که مالک چندین شرکت تابعه و زیرمجموعه در صنایع مختلف می‌باشد، که برای نمونه می‌توان به سامسونگ الکترونیک، سامسونگ لایف وسامسونگ فایر، صنایع سنگین سامسونگ و سامسونگ سی اند تی اشاره کرد.

فعالیت این شرکت در ایران در تلفن همراه و تبلت و لوازم خانگی صورت پذیرفته است . ما بیشتر این شرکت را با گوشی ها میشناسیم.

40 مطلب موجود میباشد